10 May 2009

punkrock bowling


kami kembali! bukan untuk bermain gig. tapi bermain bowling.. hehe. marilah datang kalau ada masa terluang. boleh kita memriahkan majlis ini bersama-sama.

kita kawan-kawan tak mau lawan ya!

No comments: